Bezpieczeństwo wybuchowe

W ramach szeroko pojętej obsługi inwestycji zagrożonych pojawieniem sie atmosfery wybuchowej, niezbędne są działania służące identyfikacji zagrożonych obszarów, klasyfikacji stref oraz oceny ryzyka zagrożenia wybuchem.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfwry wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931) nakłada na pracodawcę obowiązek opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Pracodawca jest więc zobligowany ustawą do opracowania Oceny Zagrożenia a, w przypadku zaistnienia atmosfery wybuchowej w normalnych warunkach pracy, do opracowania DZPW z wyznaczeniem stref Ex. Ponadto Dz U. 2010 nr 138 poz. 931, informuje o konieczności przeprowadzenia przez pracodawcę odpowiednich szkoleń dla pracowników dotyczących  ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Nasza oferta obejmuje:

– Ocenę Zagrożenia Wybuchem

– Ocenę Zagrożenia Zapłonem

– Klasyfikację Stref Ex

– Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

– Szkolenia dotyczące ochrony przed wybuchem w ramach   obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do współpracy

Nasi specjaliści pomogą Państwu przygotować niezbędną dokumentację oraz zrozumieć zawiłości prawne i formalne związane z pojawieniem się atmosfery wybuchowej w miejscy pracy oraz zadbać o profesjonalne wyszkolenie personelu, pracującego w strefach Ex 

Close Menu